Nakon studija medicine upisuje studij forenzike, smjer forenzična kemija i molekularna biologija. Po završetku studija stječe zvanje magistar forenzičnih znanosti. Pohađala je brojne poslijediplomske edukacije iz područja psihoterapije te preventivne, regenerativne, estetske i anti-age medicine u zemlji i inozemstvu i licencirani je liječnik za zahvate estetske i anti-age medicine. Područje njezina interesa je preventivna, regenerativna i anti-age medicina, kao i utjecaj prehrane i fizičke aktivnosti u usporavanju procesa starenja, prevenciji i liječenju. Polaznica je i poslijediplomskih edukacija u organizaciji Kineziološkog fakulteta s područja propisivanja vježbanja u liječničkoj praksi i određivanja zdravstvenog ‘scora’ uz pomoć standardiziranih protokola za procjenu razine zdravstvenog i fitness ‘scora’. Licencirana je liječnica za područje chrono nutricije i doktorand, tj. polaznica poslijediplomskog znanstvenog doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu iz znanosti o prehrani.
Direktorica je kompanije K-Surgery za Hrvatsku i Sloveniju i vodi savjetovališta za pretile osobe i analizu tjelesnog sastava u poliklinici NovaMed u Zagrebu.

Pin It on Pinterest

Share This